Polityka prywatności

 I) Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
Właścicielem stron internetowych: polenamiotowe-rowy.pl , tanienoclegi-rowy.pl oraz administratorem danych osobowych jest Wojciech Niemyjski , POLE NAMIOTOWE “WYGODA” , NIP: 9521178461 , REGON: 146302251 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

II) Dane osobowe
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Dane osobowe są pozyskiwane podczas
wysyłania maila na adres podany na stronie
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub odpowiedzi na zadane pytanie.
Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych
osobowych.
Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści
oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez
wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: wygodawn@wp.pl Pozyskane
przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III) Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. (polenamiotowe-rowy.pl)
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV) Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
•  Internet Explorer
•  Chrome
•  Safari
•  Firefox
•  Opera
•  Android
•  Safari (iOS)
•  Windows Phone
•  Blackberry

V) Udostępnienie danych
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.

VI) Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki
Prywatności, dostępna na stronie (polenamiotowe-rowy.pl) . W sprawach
nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Kontakt
ul. Bałtycka 17 , 76-212 Rowy
+48 661 780 343
wygodawn@wp.pl
Wynajem

W swojej ofercie posiadamy przyczepy do wynajęcia w bardzo dobrym stanie i z pełnym wyposażeniem.

Pole namiotowe WYGODA
Call Now Button